15.12.17

Festinarunt ad Bethlehem (from Polish)

Here is a Polish Christmas carol translated into Latin, which Aleksandra Klęczar was kind enough to send to me from Poland (she teaches in the Classics Department at the Jagiellonian University in Cracow). In her note, she explains that the translator of most of the carols which she has sent is the famous Polish classicist Ryszard Ganszyniec (1888-1958).

This carol is called Festinarunt ad Bethlehem in Latin, Przybieżeli do Betlejem in Polish.

Festinarunt ad Bethlehem

Festinarunt ad Bethlehem pastores,
exsultantes Nat(o) in lyra cantores.
Gloria in excelsis, gloria in excelsis,
atque pax in terris.
Inclinati salutabant humiles,
prompto corde Deum natum alacres.
Gloria in excelsis, gloria in excelsis,
atque pax in terris.
Mira Dei annuntiabant caelites,
numquam talia audire mortales.
Gloria in excelsis, gloria in excelsis,
atque pax in terris.
Mirabantur evolantes cantores,
cogitabant, quid hoc esset, pastores.
Gloria in excelsis, gloria in excelsis,
atque pax in terris.

Przybieżeli do Betlejem

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
grają skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości,
chwała na wysokości,
a pokój na ziemi.
Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?


No comments: