16.12.17

Silentio noctis (from Polish)

Here is a Polish Christmas carol translated into Latin, which Aleksandra Klęczar was kind enough to send to me from Poland (she teaches in the Classics Department at the Jagiellonian University in Cracow). In her note, she explains that the translator of most of the carols which she has sent is the famous Polish classicist Ryszard Ganszyniec (1888-1958).

Here is the carol called Silentio noctis in Latin, Wśród nocnej ciszy in Polish. Here is how you can learn the melody so you can sing along in Latin, even if you do not know Polish!

Silentio noctis

Silentio noctis sonus spargitur:
Pastores state: Deus nascitur!
Iter cito preparate
Ad Bethlehem properate
Cum muneribus.

Inventus Infans in praesepio
Secunda signa dat(a) ab angelo.
Deum nat(um) adoravere
Salutando clamavere
Pleni gaudio.

Redemptor salve, diu cupite,
Tot longos annos desiderate!
Te prophetae atque reges
Exspectabant, at te praebes
Nobis omnibus

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pośpieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Cztery tysiące lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

No comments: